D2- THẾ GIỚI TÂM LINH

Logo TG tam linh

Được cập nhật thường xuyên năm 2014

H DphuongMỜI CÁC BẠN BẤM VÀO

ĐƯỜNG DẪN SAU ĐÂY :

TÍNH CHẤT 12 CON GIÁP ĐÔNG VÀ TÂY

12 CON GIÁP ĐÔNG PHƯƠNG

BẠN CÓ BIẾT TÍNH CHẤT 12 CON GIÁP

TUỔI HẠP – KHẮC NĂM GIÁP NGỌ

XEM BÓI THEO AI CẬP (1)

XEM BÓI THEO AI CẬP (2)

12 VỊ THẦN HỘ MẠNG CHO BẠN

H DphuongSINH CON THEO Ý MUỐN

SINH MÙA NÀO TỐT NHẤT ?

XEM TỬ VI TRỌN NĂM 2014

Đông và Tây Phương

TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG NĂM 2014

Mời các anh chị xem Tử Vi 2014 cho vui

http://tuvi2014.net/category/xem-tu-vi-201

VẬN HẠN NĂM 2014 CỦA BẠN (1)

VẬN HẠN NĂM 2014 CỦA BẠN (2)

Tr Thay boi 4TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG

TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 1/2014

TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 2/2014

TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 3/2014

TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 4/2014

TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 5/2014

TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 6/2014

TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 7/2014

TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 8/2014

TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 9/2014

TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 10/2014

TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 11/2014

TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 12/2014

Năm 2015

TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 1/2015

TỬ VI TÂY PHƯƠNG

Tr thay boiVẬN HẠN THÁNG 1/2014 CỦA BẠN

VẬN HẠN THÁNG 2/2014 CỦA BẠN

VẬN HẠN THÁNG 3/2014 CỦA BẠN

VẬN HẠN THÁNG 4/2014 CỦA BẠN

VẬN HẠN THÁNG 5/2014 CỦA BẠN

VẬN HẠN THÁNG 6/2014 CỦA BẠN

VẬN HẠN THÁNG 7/2014 CỦA BẠN

Tr A Xem lichVẬN HẠN THÁNG 8/2014 CỦA BẠN

VẬN HẠN THÁNG 9/2014 CỦA BẠN

VẬN HẠN THÁNG 10/2014 CỦA BẠN

VẬN HẠN THÁNG 11/2014 CỦA BẠN

VẬN HẠN THÁNG 12/2014 CỦA BẠN

Năm 2015

VẬN HẠN THÁNG 1/2015 CỦA BẠN

XEM CÁT HUNG MỖI NGÀY :

Lịch Vạn Sự Tháng 7/2014 (Kỳ 1)

Lịch Vạn Sự Tháng 7/2014 (Kỳ 2)

Lịch Vạn Sự Tháng 8/2014 (Kỳ 1)

Lịch Vạn Sự Tháng 8/2014 (Kỳ 2)

Lịch Vạn Sự Tháng 9/2014 (Kỳ 1)

Lịch Vạn Sự Tháng 9/2014 (Kỳ 2)

Lịch Vạn Sự Tháng 10/2014 (Kỳ 1)

Lịch Vạn Sự Tháng 10/2014 (Kỳ 2)

Lịch Vạn Sự Tháng 11/2014 (Kỳ 1)

Lịch Vạn Sự Tháng 11/2014 (Kỳ 2)

Lịch Vạn Sự Tháng 12/2014 (Kỳ 1)

Lịch Vạn Sự Tháng 12/2014 (Kỳ 2)

Năm 2015

Lịch Vạn Sự Tháng 1/2015 (Kỳ 1)

H Sao Han 1

SAO HẠN NĂM GIÁP NGỌ

Sao Chiếu mệnh : Theo nguyên lý Cửu diệu, các nhà Chiêm tinh xưa cho rằng mỗi năm mỗi người đều có 1 trong 9 sao chiếu. Trong đó có :

– 3 sao Tốt: Thái dương, Thái Âm, Mộc đức.

– 3 sao Xấu: La hầu, Kế đô, Thái bạch.

– 3 sao Trung bình: Vân hớn, Thổ tú, Thủy diệu.

D1 Tuoi Ty1/- TUỔI TÝ ;

Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô)

Giáp Tý (Kim, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

Nhâm Tý (Mộc, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương)

Canh Tý (Thổ, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô)

Mậu Tý (Hỏa, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

D2 Tuoi Suu2/- TUỔI SỬU :

Đinh Sửu (Thủy, 18 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu,

78 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

Ất Sửu (Kim,, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức)

Quý Sửu (Mộc, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

Tân Sửu (Thổ, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu)

Kỷ Sửu (Hỏa, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức)

D3 Tuoi Dan3/- TUỔI DẦN :

Mậu Dần (Thổ, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch,

77 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)

Bính Dần (Hỏa,29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

Giáp Dần (Thủy, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)

Nhâm Dần (Kim, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch)

Canh Dần (Mộc, 65 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

D4 Tuoi Mao4/- TUỔI MÃO – Giữa Tam Tai :

Kỷ Mão (Thổ, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương,

76 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

Đinh Mão (Hỏa, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô)

Ất Mão (Thủy,, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

Quý Mão (Kim, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương)

Tân Mão (Mộc, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô)

D5 Tuoi Thin5/- TUỔI THÌN :

Mậu Thìn (Mộc, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu)

Bính Thìn (Thổ, 39 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức).

Giáp Thìn (Hỏa, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

Nhâm Thìn (Thủy, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu)

Canh Thìn (Kim, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức)

D6 Tuoi Ran6/- TUỔI TỴ :

Kỷ Tỵ (Mộc, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch)

Đinh Tỵ (Thổ, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

Ất Tỵ (Hỏa, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)

Quý Tỵ (Thủy, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch)

Tân Tỵ (Kim, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

D7 Tuoi Ngo7/- TUỔI NGỌ :

Canh Ngọ (Thổ, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương)

Mậu Ngọ (Hỏa, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô)

Bính Ngọ (Thủy,, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

Giáp Ngọ (Kim, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương)

Giáp Ngọ (Kim, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô)

D8 Tuoi Mui8/- TUỔI MÙI – Giữa Tam Tai :

Tân Mùi (Thổ, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

Kỷ Mùi (Hỏa, 36 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu)

Đinh Mùi (Thủy, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức)

Ất Mùi (Kim, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

Quý Mùi (Mộc, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu)

D9 Tuoi Than9/- TUỔI THÂN :

Nhâm Thân (Kim, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)

Canh Thân (Mộc, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch)

Mậu Thân (Thổ, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

Bính Thân (Hỏa, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)

Giáp Thân (Thủy, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch)

D10 Tuoi Dau10/- TUỔI DẬU :

Quý Dậu (Kim, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

Tân Dậu (Mộc, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương)

Kỷ Dậu (Thổ, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô)

Đinh Dậu (Hỏa, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm)

Ất Dậu (Thủy, 70 nam Kế Đô nữ Thái Dương)

D11 Tuoi Tuat11/- TUỔI TUẤT :

– Giáp Tuất (Hỏa 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức)

Nhâm Tuất (Thủy, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

Canh Tuất (Kim, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu)

Mậu Tuất (Mộc, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức)

Bính Tuất (Thổ,, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu)

D12 Tuoi Hoi12/- TUỔI HỢI – Giữa Tam Tai :

Ất Hợi (Hỏa,, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

Quý Hợi (Thủy, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)

Tân Hợi (Kim, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch)

Kỷ Hợi (Mộc, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn)

Đinh Hợi (Thổ, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú)

TAM TAI :

Tam hợp chủ về những công việc khởi đầu hay hôn sự, xây dựng; còn tam tai gặp những việc trên nên tránh.

Tam hợp Thân Tý Thìn gặp tam tai tại ba năm Dần Mão Thìn

Tam hợp Dần Ngọ Tuất gặp tam tai tại ba năm Thân Dậu Tuất

Tam hợp Tỵ Dậu Sửu gặp tam tai tại ba năm Hợi Tý Sửu

Tam hợp Hợi Mão Mùi gặp tam tai tại ba năm Tỵ Ngọ Mùi

Cung 2Tam tai thuộc thần sát nhưng không nhất thiết khi gặp là xấu mọi sự, nếu không xét việc sinh khắc giữa Cung năm hiện hành với Cung tuổi.

Thí dụ : các tuổi Hợi Mão Mùi tam hợp, gặp ba năm tam tai là Tỵ Ngọ Mùi, lấy cung tuổi và cung năm Can Chi hiện hành trong LTHG để tính :

– Như tuổi Đinh Hợi thuộc cung Cấn, gặp năm Đinh Tỵ thuộc cung Khôn là phúc lộc trùng trùng, chức vị thăng tiến (tốt), gặp Mậu Ngọ cung Chấn có thương tổn, làm nhiều nhưng lợi chẳng bao nhiêu (xấu), và gặp Kỷ Mùi cung Tốn số vất vả nhưng chỉ đủ cơm áo (bán hung).

– Tuổi Ất Mão thuộc cung Ly, gặp Đinh Tỵ (Khôn) tuy không gian nan nhưng có nhiều lo nghĩ (bán hung), gặp Mậu Ngọ (Chấn) dù Mộc sinh Hỏa nhưng tài lộc giữ không bền (bán hung), gặp Kỷ Mùi (Tốn) như lửa gặp gió, nếu có cơ hội nên khởi sự ngay (tốt).

– Tuổi Quý Mùi thuộc cung Kiền gặp Đinh Tỵ (Khôn) có phúc âm tổ đường công danh sự nghiệp vững (tốt), gặp Mậu Ngọ (Chấn) toại ý nhưng không toại chí vì lộc không to (thứ cát), gặp Kỷ Mùi (Tốn) Xuân Hạ mới có lộc, Thu Đông kém lộc (bán cát bán hung).

CÁCH CÚNG TAM TAI :

Cúng thần Tam Tai : cổ nhân thường căn cứ Tam Tai rơi vào năm nào, ứng với năm đó có một ông thần, và vào ngày nhất định hàng tháng, hướng nhất định tiến hành lễ dâng hương để giải trừ Tam Tai. Xem bảng sau đây:

Cung 1Năm Tý: Ông Thần Địa Vong, cúng ngày 22, lạy về hướng Bắc

Năm Sửu:  Ông Đại Hình, cúng ngày 14, lạy về hướng Đông Bắc

Năm Dần: Ông Thiên Hình, cúng ngày 15, lạy về hướng Đông Bắc.

Năm Mão: Ông Thiên Hình, cúng ngày 14, lạy hướng Đông

Năm Thìn: Ông Thiên Cướp, cúng ngày 13, lạy hướng Đông Nam.

Năm Tỵ: Ông Hắc Sát, cúng ngày 11, lạy hướng Đông Nam.

Năm Ngọ: Ông Âm Mưu, cúng ngày 20, lạy hướng Tây Nam

Năm Mùi: Ông Bạch Sát, cúng ngày 8, lạy hướng Tây Nam.

Năm Thân: Ông Nhơn Hoàng, cúng ngày 8, lạy hướng Tây Nam.

Năm Dậu: Ông Thiên Họa, cúng ngày 7, lạy hướng Tây.

Năm Tuất: Ông Địa Tai, cúng ngày 6, lạy về hướng Tây Bắc

Năm Hợi: Ông Địa Bại, cùng ngày 21, lạy về hướng Tây Bắc.

Lễ cúng: Trầu cau: 3 miếng, thuốc lá: 3 điếu, muối, gạo, rượu, vàng tiền, hoa, quả. Lấy một ít tóc rối của người có hạn Tam Tai, bỏ vào một ít tiền lẻ, gói chung lại với gạo, muối, còn tiền vàng thì hóa, cúng tại ngã ba, ngã tư đường, vài tuổi và tên của mình, đem bỏ gói tiền, có tóc và muối gạo đó ở giũa đường mà về thì hạn đỡ.

Thiên Việt Thế giới tâm linh

Logo Xem tu vi

A- KÍNH BÁO CÙNG BẠN ĐỌC

Logo tim hieu

Chuc nam moi 3CÂY CẢNH

ĐÓN LỘC CẦU MAY

Theo phong thủy, một số loài cây trồng trong nhà không chí có tác dụng trang trí và làm thanh lọc không khí mà còn có thể mang lại tài vận dồi dào cho gia đình của bạn.

1/. Cây thạch lựu : Trong phong tục tập quán, cây thạch lựu được coi là “ thạc lựu bách tử”, là tượng trưng của “đa tử đa phúc” (nhiều con nhiều phúc). Trên thực tế, hoa và quả thạch lựu màu đỏ như lửa, quả lại có thể giải khát chống say, có giá trị thẩm mỹ và giá trị sử dụng, vì vậy nó đã trở thành cây được trồng trong vườn của nhiều nhà.

Trong phong thủy, các gia đình hay trồng cây thạch lựu ở trước nhà bởi họ tin rằng, cây thạch lựu luôn mang điều may mắn và tốt lành đến cho gia chủ.

2/. Cây kim tiền : Kim tiền thuộc cây cảnh họ thiên nam tinh, sống lâu năm, xanh tốt. Thân cây to khỏe, nằm dưới mặt đất, trên mặt đất không có thân chính; mầm nảy nhiều và hình thành nhiều thân nhỏ. Lá kép dạng to, cuống ngắn, chắc khỏe, màu xanh lục, sáng bóng rất đẹp, có tuổi thọ khoảng 2 – 3 năm và được thay thế không ngừng. Chính vì vậy kim tiền được coi là cây “phát” – kim phát tài. Trong môi trường tự nhiên, kim tiền phát triển rất nhanh, có thể thành cây có bóng râm to cao. 9 Cay canh 1Nếu cột lên cây vài sợi chỉ đỏ hoặc vài đồng tiền vàng (tượng trưng) thì sẽ trở thành cây phát tài, có ý nghĩa về mặt phong thủy và rất đẹp mắt.

Được coi là loại cây phú quý, có tác dụng chiêu tài nên kim tiền rất thích hợp làm quà tặng trong những dịp mừng lễ, tết, thăng chức, khai trương. Bạn hãy chọn cây có thân xanh tươi, dày chắc, phiến lá hoàn chỉnh. Những cây đã nở hoa sẽ mang lại nhiều “lộc” nhất. Nên bày cây ở hướng Đông, Đông Bắc trong nhà ở, phòng hội họp, văn phòng, nhà hàng, khách sạn.

3/. Cây phất dụ : Cây phất dụ còn được gọi là cây phát tài (do cách đọc của người Trung Quốc : phất dụ đồng âm với phát tài), trong phong thủy, đây là loài cây mang lại may mắn cho gia chủ.

Cây phất dụ có hơn 20 loài cùng họ ở Việt Nam, trong đó, gần như cây nào cũng mang lại may mắn, phát tài đúng như tên gọi của nó : Phất dụ xanh – biểu tượng của may mắn; phất dụ thơm – là cây thiết mộc lan, thơm về đêm; phất dụ rồng – còn goi là huyết rồng, còn dùng làm thuốc chữa bệnh; phất dụ lá hẹp – còn gọi là bồng bồng, thường dùng làm bánh; phất dụ trúc – xua đi vận đen, còn gọi là trúc thiết Quan Âm…

9 Cay canh 2Trồng cây phất dụ (phát tài) không nên trồng trong nhà vì lá cây này nếu dùng trong nhà nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, một chậu cây nhỏ thì không ảnh hưởng lắm. Bạn nên trồng phất dụ ở phía Đông hoặc Đông Nam ngôi nhà – khu vực đại diện cho Mộc và là nơi có ánh sáng thích hợp cho cây.

Theo một số quan niệm, người ta thường mua phất dụ theo các cành có số lượng như sau : 3 – cho sự hạnh phúc; 5 – cho sức khỏe; 2 – cho tình duyên; 8 – cho tài lộc; 9 – cho thời vận. Điều cần lưu ý là phải chăm chút cho cây luôn xanh tốt thì mới đạt được hiệu quả về mặt phong thủy.

4/. Cây quất, quýt : Theo âm hán của từ “quất” gần giống âm của từ “cát”, cây quất thường được chọn để tranh trí trong nhà vào ngày Tết. Người ta thường chọn những cây lá xanh tốt, quả vàng đều, sai quả thể hiện sự phù trú, hứa hẹn năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức sống. 9 Cay canh 3Do đó, mỗi khi Tết đến xuân về, nhà nhà đều bài trí cây quất với hy vọng mang lại niềm vui và may mắn cả năm cho gia đình.

Trong kinh doanh, đặt cây quất ở văn phòng hay cửa hàng sẽ mang lại cát khí lớn, sự đầu tư sáng suốt và thu được nhiều tài lộc. Cây quất còn là biểu tượng của sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn trong tình duyên.

5/. Cam hoặc chanh cảnh : Cây cam hay cây chanh cảnh có nhiều quả chín nặng trĩu tượng trưng cho sự thịnh vượng và tài lộc của gia đình. Những cây này thường trồng ở trước cổng nhà hoặc trước cổng công ty trong những ngày đầu năm tượng trưng cho sự phát triển tài lộc.

Theo quan niệm của người Trung Hoa, những quả cam chín vàng tượng trưng cho vàng, vì chữ “cam” phát âm là “kim” tức là vàng. Vì vậy, nếu trang trí những vật dụng có nhiều màu cam, vàng rực rỡ trong nhà vào những ngày đầu năm sẽ ngụ ý mạng lại nhiều tài lộc. Điều này giải thích nguyên nhân vì sao mỗi dịp tết đến, chúng ta thường mua một chậu cam có nhiều quả chín vàng để bầy trong nhà.

Nếu bạn trồng một cây cam hoặc cây chanh cảnh thì tốt nhất nên trồng ở hướng Đông Nam, bởi vì hướng tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng. Nếu cây sai quả có thể mang lại may mắn và đại cát, đại lợi.

6/. Cây bách : Cây bách có ý nghĩa chỉ những con người đức độ. Trong quan niệm dân gian, “bách” nghĩa lá 100, là con số cao nhất, nhiều và toàn vẹn, có ý chỉ đại cát.

Theo phong thủy, cây bách còn là loại cây mang lại sự trường tồn, cuộc sống dài lâu. Vì vậy, loại cây này rất thích hợp để làm quà biếu tặng cho những người lớn tuổi.

9 Cay canh 47/. Cây ngọc bích : Ngọc bích có nguồn gốc từ châu Á. Dựa vào ứng dụng phong thủy của Trung Quốc cổ đại, cây ngọc bích được đặt đúng vị trí mang lại sức khỏe và sự may mắn.

Với đặc tính rất dễ nhân giống, chỉ cần lấy một chiếc lá đặt xuống đất ẩm nó sẽ nảy mầm mọc thành cây mới, ngọc bích còn là biểu tượng của sự chia sẻ và tình bạn. Ngoài ra, cây ngọc bích còn được gọi là cây thường xanh. Ở rất nhiều nước, cây thường xanh biểu tượng cho tuổi trẻ vĩnh hằng. Đây là loài cây không ưa nước, do đó hãy để chúng trong nhà thoáng mát, đủ ánh sáng và nơi có nhiệt độ ban đêm thấp.

Lá ngọc bích có hình trứng, nhỏ như đồng xu, mọng nước. Là loài lá nhỏ nên ngọc bích được coi là cây thuộc hành Kim, do đó nên đặt chúng ở hướng Tây hoặc Tây Bắc. Nếu đặt chúng ở hướng Đông Nam (khu vực tài lộc) thì năng lượng Kim của nó sẽ xung khắc với năng lượng Mộc ở hướng đó.

Các thương gia Trung Quốc tin rằng, ngọc bích có tác dụng chiêu tài do vậy họ sẽ thường đặt nó ở bên quầy thu ngân, máy đếm tiền… Có người lại bài trí cây tại lối đi vào các cửa hàng, cửa hiệu nhằm kích hoạt năng lượng chủ về tài lộc. Ngọc bích còn có tác dụng tốt về mặt sức khỏe, vì thế có thể đặt cây ở bên cửa sổ ngôi nhà bạn.

9 Cay canh 58/. Cây thanh long : Thanh long là một loài cây hay được trồng để lấy quả, thuộc chi họ xương rồng. Người ta cho rằng nó có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Nó cũng được trồng ở các nước như Trung Quốc, Đài Loan và trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Malaisya, Thái Lan, Philippines.

Thanh long mang ý nghĩa cát tường và thịnh vượng. Cây thanh long trong nhà vào ngày xuân mang đến phú quý, sức khỏe và vận may cho gia đình. Đây là món quà độc đáo và rất ý nghĩa mà mọi người dùng tặng nhau để nói thay cho lời chúc an khang mỗi dịp xuân về.

9/. Cây đào : Được xem là tinh hoa của ngũ hành, theo phong thủy cây này có thể trị bách quỷ, do đó khi đón năm mới mọi người hay trồng đào trước cửa nhà. Hoa đào còn là biểu tượng cho sự đổi mới và sức sinh sôi phát triển mạnh mẽ.

Ở Trung Quốc, hoa đào còn là biểu tượng cho lễ cưới. Đối với văn hóa dân gian Việt Nam, hình ảnh hoa đào được gắn với các cô gái trẻ, mảnh mai. Những ai còn độc thân, nếu treo một bức tranh cây đào có quả trong phòng riêng thì người đó sẽ may mắn trong đường tình duyên. 9 Cay canh 6Cũng có thể đặt một bức tượng hình cây đào ở hướng Tây Nam để có vận may yêu đương.

10/. Cây mai : Mai là cây rất quen thuộc. Màu vàng của hoa mai thuộc hành thổ trong ngũ hành. Theo quan niệm của người Việt, Thổ luôn nằm ở vị trí trung tâm và màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng và phát triển. Mai từng được người Trung Quốc coi là quốc hoa, ngày nay là mẫu đơn.

Do mọi người cho rằng năm cánh hoa của nó là năm thần cát tường, tượng trưng ngũ phúc : vui vẻ, hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi, hòa bình. Do đó, có bức tranh “Mai khai ngũ phúc” cũng phù hợp với âm dương ngũ hành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, thể hiện mong muốn gia đình được may mắn hạnh phúc trọn vẹn.

11/. Cây hòe : cây hòe còn được gọi là cây “lộc”, là một trong ba loại cây được người xưa coi trọng nhất. Họ luôn coi đó là biểu tượng của sự giàu sang phú quý. 9 Cay canh 7Theo điển tích Trung Hoa, ở trước Triều môn mà trồng ba cây hòe là tượng trưng của chức Tam công trong triều đình, vì thế nhân gian hay trồng hòe ở trước cửa nhà với ước mong con cái thành danh sau này. Nếu trồng cây hòe ở phía sau nhà thì lại bị coi như bế tắc công danh.

12/. Cây cọ : Trong phong thủy thì cây cọ có tác dụng sinh tài, giữ của. Vì thế rất nhiều gia đình đã trồng những cây cọ cảnh bên hiên nhà hoặc ở lối đi vào nhà, vừa tạo bóng mát vừa mong muốn ăn nên làm ra.

13/. Cây trúc : Trúc hay cương trúc là một chi thuộc họ nhà tre. Các loài này là thực vật bản địa Châu Á, tập trung nhiều ở Trung Quốc, Nhật Bản nhưng hiện tại đã được trồng làm cảnh rộng rãi ở cả vùng ôn đới hoặc cận nhiệt đới. Trúc thường có thân nhỏ hơn tre, mọc thành các bụi rậm, cao nhất có thể tới 8m, lá cũng nhỏ và thưa hơn tre. Do cây có dáng đẹp, nhỏ nên được dùng làm cây cảnh phổ biến hơn tre.

Cây trúc ngụ ý trời đất thường xuân, trời đất dài rộng. “Trúc” gần âm với “chúc” có ý chỉ chúc phúc tốt đẹp. Theo phong thủy Trung Quốc thường cho rằng, 9 Cay canh 8trước và sau nhà có trúc là đem lại tốt lành cho cả gia đình. Loại cây này tượng trưng cho sự mảnh mai thanh nhã, rất thích hợp với kiểu không gian và phong cách thiết kế khác nhau.

14/. Cây tre : Trong phong thủy, cây tre là một trong những biểu tượng mạnh mẽ của sự trường thọ. Đồng thời cây tre cũng là biểu tượng của tính kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh, khả năng chống chọi với sóng gió của cuộc sống và là biểu tượng của tài lộc.

Trồng tre cảnh là để tăng cường ý nghĩa tốt đẹp trên. Đối với công việc buôn bán, khi có sự hiện hữu của cây tre trong cửa hàng sẽ tạo năng lượng rất tốt có tác dụng bảo vệ và mang lại sự may mắn. Việc làm ăn của bạn sẽ vượt qua những giai đoạn khó khăn và ngày càng phát đạt.

Trong phong thủy, cây tre cũng có nhiều những ứng dụng khác nhau. Nếu không có cây tre bạn cũng có thể dùng hai đoạn tre khác nhau, mỗi khúc khoảng vài đốt, kết hợp nó với những đồ vật trang trí phù hợp với ngũ hành để tạo ra những vật dụng đẹp mắt để trang trí trên lối ra vào. Điều này rất có lợi về mặt phong thủy, giúp việc buôn bán kinh doanh của cửa hàng thu được nhiều tài lộc.

Cây tre cũng mang rất nhiều ý nghĩa biểu tượng. Cây tre là biểu tượng của tuổi thọ bởi nó luôn xanh tốt quanh năm trong bất kỳ thời tiết nào và vẫn có thể phát triển trong những điều kiện rất khó khăn.

Bên cạnh việc trồng tre thì treo một bức tranh vẽ theo lối truyền thống hình dáng cây tre lá xanh tươi trong phòng học hay trong văn phòng làm việc có thể gặp nhiều may mắn trong việc học hành cũng như trong việc kinh doanh.

15/. Cây ngô đồng : Ngô đồng được coi là “cây linh”, có khả năng ứng nghiệm. Truyền thuyết cho rằng cây ngô đồng có thể hấp dẫn loài phượng đến ở là con vật thần kỳ khác lạ. Vì vậy, khi trồng ngô đồng trước nhà sẽ mang lại điều bình yên, may mắn và tốt lành cho gia chủ.

16/. Cây hồ lô : Theo quan niệm của phong thủy, cây hồ lô là loài thực vật có thể xua đuổi mọi muộn phiền. Người xưa thường dùng những đồ đựng có hình dáng “bảo hồ lô” 9 Cay canh 9để có thể ngăn chặn được sự nhiễm các loại sóng và bức xạ từ môi trường.

Hồ lô là vật dụng không thể thiếu để hóa giải hung khí và tăng cường sức khỏe. Dùng quả hồ lô treo bên cạnh giường ngủ hoặc trong phòng ngủ sẽ mang lại bình yên và sức khỏe cho gia chủ, tránh được rất nhiều bệnh tật. Nó còn là công cụ giúp cho tình cảm vợ chồng thêm nồng thắm.

Quả hồ lô đặc biệt thích hợp dùng cho những nhà có trẻ nhỏ hay quấy khóc, treo nó bên cạnh nôi của trẻ sẽ tránh được ốm đau bệnh tật hay hờn khóc.

Hồ lô cũng là quà tặng đầy ý nghĩa cho những gia đình có người ốm đau hay có người già, với hy vọng mang lại sức khỏe và sự trường thọ.

Xuân Mai chuyển tiếp

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: