D1- LỊCH ĐỐI CHIẾU Tháng 1/2015

Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/1/2015

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến ĐINH SỬU – Tiết ĐẠI TUYẾT (thuộc tháng Chạp ÂL, đủ)

Ngày vào tiết Tiểu Hàn : 6/1/2015 (tức ngày 16 tháng 11 ÂL)

Ngày vào khí Đại Hàn : 20/1/2015 (tức ngày 1 tháng Chạp ÂL)

Hành : THỦY (Giang Hà Thủy – Nước sông Giang) – Sao : CHỦY

DL & AL Wordpr T1-15

Bạn muốn xem Lịch Vạn Sự hay Tử Vi (Đông và Tây phương) mời Click vào đường dẫn dưới đây :

Lịch Vạn Sự Tháng 1/2015 (Kỳ 1)

TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 1/2015

VẬN HẠN THÁNG 1/2015 CỦA BẠN

Tr cau hoi 2LỊCH NGHỈ TRONG NĂM 2015

Tại phiên họp thường kỳ ngày 1/12, Chính phủ đã thảo luận tờ trình của Bộ LĐ-TB-XH về việc nghỉ Tết Nguyên đán và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2015 với cán bộ, công chức, viên chức. Và đã nhất trí với phương án đề xuất.

Nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi : 9 ngày

Theo đó, công chức, viên chức nghỉ 9 ngày trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 từ ngày 15/2 đến hết ngày 23/2/2015. Cụ thể, công chức, viên chức sẽ đi làm vào thứ bảy 14/2/2015 (còn gọi là ngày Tình Nhân – Valentine day) để được nghỉ liền từ thứ hai (16/2) đến hết ngày 23/2/2015 (từ 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi).

4 Nghi tet 1

Nghỉ Tết Dương lịch 2015: 4 ngày

Tết dương lịch, công chức, viên chức sẽ nghỉ 4 ngày từ 1/1 đến 4/1/2015

4 Nghi tet 2Nghỉ Giỗ tỏ Hùng Vương – 30/4 và Lể QT Lao động : 6 ngày

Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4 và ngày quốc tế Lao động 1/5 sẽ nghỉ 6 ngày liên tục từ 28/4/2015 đến 3/5/2015.

Theo đó, công chức, viên chức sẽ đi làm thứ bảy 25/4/2015 để nghỉ thứ tư 29/4/2015, thời gian được nghỉ bắt đầu từ ngày 28/4/2015 (ngày Giỗ tổ Hùng Vương vào mùng 10 tháng 3 âm lịch) đến hết ngày 3/5/2015.

Các cơ quan, tổ chức hành chính sự nghiệp không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp. DN, tổ chức sử dụng lao động khác tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để bố trí nghỉ dịp lễ, Tết phù hợp quy định của pháp luật lao động.

Lê Hoàng Nguyễn chuyển tiếp

Từ ngày 1/12/2014 đến ngày 31/12/2014

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến BÍNH TÝ – Tiết ĐẠI TUYẾT (thuộc mười một ÂL, đủ)

Ngày vào tiết Đại Tuyết : 7/12/2014 (tức ngày 16 tháng 10 ÂL)

Ngày vào khí Đông Chí : 22/12/2014 (tức ngày 1 tháng 11 ÂL)

Hành : THỦY (Giang Hà Thủy – Nước sông Giang) – Sao : TẤT

DL & AL Wordpr T12-14

Lịch Vạn Sự Tháng 12/2014 (Kỳ 1)

Lịch Vạn Sự Tháng 12/2014 (Kỳ 2)

TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG THÁNG 12/2014

VẬN HẠN THÁNG 12/2014 CỦA BẠN

Từ ngày 1/11/2014 đến ngày 30/11/2014

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến ẤT HỢI – Tiết LẬP ĐÔNG (thuộc mười ÂL, đủ)

Ngày vào tiết Lập Đông : 7/11/2014 (tức ngày 15 tháng 9.n ÂL)

Ngày vào khí Tiểu Tuyết : 22/11/2014 (tức ngày 1 tháng 10 ÂL)

Hành : HỎA (Sơn Đầu HỎA – Lửa trên núi) – Sao : MÃO

DL & AL Wordpr T11-14

Từ ngày 1/10/2014 đến ngày 31/10/2014

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến GIÁP TUẤT – Tiết HÀN LỘ (thuộc chín ÂL, đủ)

Ngày vào tiết Hàn Lộ : 8/10/2014 (tức ngày 15 tháng 9 ÂL)

Ngày vào khí Sương Giáng : 23/10/2014 (tức ngày 30 tháng 9 ÂL)

Hành : HỎA (Sơn Đầu HỎA – Lửa trên núi) – Sao : VỊ

DL & AL Wordpr T10-14

Từ ngày 1/9/2014 đến ngày 30/9/2014

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến QUÝ DẬU – Tiết BẠCH LỘ (thuộc Tám ÂL, đủ)

Ngày vào tiết Bạch Lộ : 8/9/2014 (tức ngày 15 tháng 8 ÂL)

Ngày vào khí Thu Phân : 23/9/2014 (tức ngày 30 tháng 8 ÂL)

Hành : KIM (Kiếm Phong KIM – Vàng trong kiếm) – Sao : LÂU

DL & AL Wordpr T9-2

Từ ngày 1/8/2014 đến ngày31/8/2014

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến NHÂM THÂN – Tiết LẬP THU (thuộc Bảy ÂL, đủ)

Ngày vào tiết Lập Thu : 7/8/2014 (tức ngày 12 tháng 7 ÂL)

Ngày vào khí Xử Thử : 23/8/2014 (tức ngày 28 tháng 7 ÂL)

Hành : KIM (Kiếm Phpong KIM – Vàng trong kiếm) – Sao : KHUÊ

DL & AL Wordpr T8-14

Từ ngày 1/7/2014 đến ngày 31/7/2014

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến TÂN MÙI – Tiết TIỂU THỬ (thuộc Sáu ÂL, đủ)

Ngày vào tiết Tiểu Thử : 7/7/2014 (tức ngày 11 tháng 6 ÂL)

Ngày vào khí Đại Thử : 23/7/2014 (tức ngày 27 tháng 6 ÂL)

Hành : THỔ (Lộ Bàng Thổ – Đất đường lộ) – Sao : BÍCH

DL & AL Wordpr T7-14

Từ ngày 1/6/2014 đến ngày 30/6/2014

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến CANH NGỌ – Tiết MANG CHỦNG (thuộc Năm ÂL, đủ)

Ngày vào tiết Mang Chủng : 6/6/2014 (tức ngày 9 tháng 5 ÂL)

Ngày vào khí Hạ Chí : 21/6/2014 (tức ngày 24 tháng 5 ÂL)

Hành : THỔ (Lộ Bàng Thổ – Đất đường lộ) – Sao : THẤT

DL & AL Wordpr T6-14

Từ ngày 1/5/2014 đến ngày 31/5/2014

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến KỶ TỴ – Tiết LẬP HẠ (thuộc Tư ÂL, đủ)

Ngày vào tiết Lập Hạ : 5/5/2014 (tức ngày 7 tháng 4 ÂL)

Ngày vào khí Cốc Vũ: 21/5/2014 (tức ngày 23 tháng 4 ÂL)

Hành : MỘC (Đại Lâm Mộc – Cây trong rừng) – Sao : NGUY

DL & AL Wordpr T5-14

Từ ngày 1/4/2014 đến ngày 30/4/2014

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến MẬU THÌN – Tiết Thanh Minh (thuộc Ba ÂL, đủ)

Ngày vào tiết  Thanh Minh : 5/4/2014 (tức ngày 6 tháng 3 ÂL)

Ngày vào khí Cốc Vũ: 20/4/2014 (tức ngày 21 tháng 3 ÂL)

Hành : MỘC (Đại Lâm Mộc – Cây trong rừng) – Sao : HƯ

DL & AL Wordpr T4-14

Từ ngày 1/3/2014 đến ngày 31/3/2014

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến ĐINH MÃO – Tiết Kinh Trập (thuộc Hai ÂL, đủ)

Ngày vào tiết  Kinh trập : 6/3/2014 (tức ngày 6 tháng 2 ÂL)

Ngày vào khí Xuân Phân : 21/3/2014 (tức ngày 21 tháng 2 ÂL)]

Hành : HỎA (Lư Trung Hỏa – Lửa trong lò) – Sao : NỮ

DL & AL Wordpr T3-14

Từ ngày 1/2/2014 đến ngày 28/2/2014

NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát)

Kiến BÍNH DẦN – Tiết Lập Xuân (thuộc Giêng ÂL, thiếu)

Ngày vào tiết Lập Xuân : 4/2/2014 (tức ngày 5 tháng 1 ÂL)

Ngày vào khí Vũ Thủy : 19/2/2014 (tức ngày 20 tháng 1 ÂL)

Hành : HỎA (Lư Trung Hỏa – Lửa trong lò) – Sao : NGƯU

DL & AL Wordpr T2-14

Từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/1/2014

NĂM QUÝ TỴ (Trường Lưu THỦY – Nước sông cái)

Kiến ẤT SỬU – Tiết TIỂU HÀN (thuộc Chạp ÂL, đủ)

Ngày vào tiết Tiểu Hàn : 5/1/2014 (tức ngày 5 tháng 12 ÂL)

Ngày vào khí Đại Hàn : 20/1/2014 (tức ngày 20 tháng 12 ÂL)

Hành : KIM (Hải Trung Kim – Vàng trong biển) – Sao : ĐẨU

DL & AL Wordpr T1-14

Từ ngày 1/12/2013 đến ngày 31/12/2013

NĂM QUÝ TỴ (Trường Lưu THỦY – Nước sông cái)

Kiến GIÁP TÝ – Tiết LẬP ĐÔNG (thuộc Chín ÂL, thiếu)

Ngày vào tiết ĐạI Tuyết : 7/12/2013 (tức ngày 5 tháng 11 ÂL)

Ngày vào khí Đông Chí : 22/12/2013 (tức ngày 20 tháng 11 ÂL)

Hành : KIM (Hải Trung Kim – Vàng trong biển) – Sao : CƠ

DL & AL Wordpr T12-13

Thiên Việt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: