C1- DANH SÁCH CHS/HNC 6067

Logo truong

DANH SÁCH CHS HỒ NGỌC CẨN – NK 60-67

Danh sách các CHS / Các lớp của trường Hồ Ngọc Cẩn, thuộc đầu niên khóa 1960 sau đây do các đồng môn cung cấp, nhưng có bổ sung sửa chữa những sai sót. Mong rằng sau danh sách này, các đồng môn cần bổ sung hay sửa chữa (thêm trú quán hiện tại, số Điện thoại, Đ/c email cá nhân và hình ảnh v.v…)

Xin phản hồi hay về Đ/c email : khaisang2002@yahoo.com

LỚP P1 & P2 – Do Lê Đình Phú cung cấp :

1- Nguyễn Bá AN

2- Nguyễn Hữu ÂN (Thủ Đức / USA / Boston)

3- Nguyễn Văn ẨN (Thủ Đức / ?)

4- Nguyễn Văn BA

5- Trần Văn BẮC (Gia Định / Chết)

6- Thân BÌNH (VN/ Q.Tân Phú / 0903.828.502)

7- Ngô Công CẢNH

8- Phạm Văn CẦU  (VN / Q.Bình Thạnh)

9- Nguyễn Long CHÂU (Australia)

10- Nguyễn Kỳ CHI

11- Nguyễn Hữu CHÍ

12- Vũ Minh CHÍ

13- Vũ Ngọc CHÍNH (USA)

14- Đỗ Bội CHUNG

15- Vũ Ngọc CÔN (Ngả Sáu SG/ USA)

16- Nguyễn Hữu CÔNG

17- Đỗ Hữu CƯỜNG

18- Nguyễn Mạnh CƯỜNG (USA)

19- Vũ Ngô CƯỜNG (USA/ (916- 759-2987)

20- Ngô Mạnh DIÊN

21- Nguyễn Hữu DIÊN (VN/Gò Vấp/ 0903650431)

22- Nguyễn Anh DŨNG

23- Nguyễn Thế Dũng (Chết)

24- Phan Thiết DŨNG (USA / (408- 891-1686)

25- Ngô Công ĐẠT

26- Nguyễn Văn ĐIỀU (USA)

27- Thái Sơn ĐIỀN (Gò Vấp / Chết)

28- ĐỨC ?

29- Đào Mạnh HÀ (USA / (408- 674-9147)

30- Cát Duy HẠNH

31- Trương Đình HẠNH (USA / (619- 952-7704)

32- Trần Văn HIỀN (VN / Q.Bình Thạnh / 0903844918)

33- Nguyễn Thanh HÓA (France)

34- Đoàn HỒNG (USA / (510- 589-2190)

35- Nguyễn Chí HÙNG

36- Nguyễn Mạnh HÙNG (USA)

37- Huỳnh Phú HỮU

38- Nguyễn Văn KHẢI (Thủ Đức ?)

39- Trần Tuấn KHANH

40- Lê Quốc  KHÁNH

41- Đoàn Vĩnh KHƯƠNG (USA / (858- 699-0503)

42- Bùi Văn LÂN

43- Dương Thanh LONG (Sài Gòn / Chết)

44- Ngô Thanh LỢI (VN / Thủ Đức / 0989961833)

45- Phạm Hữu LỘC

46- Trần Văn LƯỢNG (Chết)

47- Nguyễn Văn MỸ (Gia Định / Chết)

48- Trương Văn NHƯ (Saigon / USA)

49- Lê Đình PHÚ (USA)

50- Trịnh Đức PHÚ (VN)

51- Nguyễn Văn PHƯỚC

52- Dương QUANG (USA)

53- Thiều Bửu QUANG  (USA)

54- Vũ Văn SÁNG (USA)

55- Trần Văn SẮC

56- Bùi Thạch Trường SƠN (USA)

57- Huỳnh Kim SƠN (USA)

58- Nguyễn Kim SƠN

59- Võ Minh TÁNH

60- Nguyễn Văn TÂM A

61- Nguyễn Văn TÂM B (Australia)

62- Lê Chiến THẮNG (Germany)

63- Nguyễn Mỹ THANH

64- Trần Chấn THANH (VN / Q.11)

65- Phạm Ngọc THÀNH

66- Phan Tấn THÀNH

67- Lê Thắng THẾ

68- Trần Minh THIỆN (Chết)

69- Vũ Hữu THOAN (Chết)

70- Trần Bình THUẬN (VN / Q.Phú Nhuận / 0907543711)

71- Đỗ Danh TOÀN (USA)

72- Trần Văn  TRUNG

73- Phan Văn TRƯỜNG

74- Võ Quang TRỌNG (Chết)

75- Trần Văn TƯ (VN / Q.Bình Thạnh / 01264.777.507)

76- Lục Đan TUẤN (VN / Q.Phú Nhuận / 0903317693)

77- Huỳnh Kim VÂN

78- Lê Trung VIỆT (Gia Định / Chết)

79- Nguyễn Văn VIỆT  (VN / Q. Bình Thạnh / 0903639821)

80- Vũ Quang VINH (USA)

81- Nguyễn Tài XUYÊN (VN / chết)

82- Nguyễn Thu THÂU (Gia Định / Chết)

83- Võ Văn TỐT (VN / Q. Thủ Đức / 08.38966232)

84- Lê Phước TOÀN (VN / Q. Bình Thạnh / 08.38031572)

86- Kiều Đắc THỀM (VN / Q. Thủ Đức – 0933411435)

87- Trang Anh TUẤN (USA)

88- Ngô Thanh NHÀN (USA)

89- Nguyễn Văn Sơn (Q. Gò Vấp)

LỚP A1 Do Đặng Quốc Hưng cung cấp

1. Lại ÁI

2. Hà Thanh BÌNH (USA / SJ)

3. Phạm Văn CẨN

4. Phan CHẤN

5. Ðặng Văn CHO (USA)

6. Vũ Hùng CHƯƠNG (Úc)

7. Võ Văn CÔI (Anh Quốc)

8. Nguyễn Hùng CƯỜNG (USA / OC)

9. Trịnh CƯỜNG

10. Mai Anh DŨNG

11. Phan Lạc DƯƠNG

12. Ðinh Minh ÐẮC (USA / SD)

13. Quách HOÈ (da ngâm, đầu chải “bờ ri ăng tin”)

14. Phạm Trung ÐẤU (Chết)

15. Nguyễn Văn ÐỆ (USA / SD)

16. Nguyễn Văn ÐOÀN

17. Phạm Duyên HÀI

18. Huỳnh Văn HẠNH

19. Nguyễn Văn HIẾN (USA / OC)

20. Hồng Thái HOÀNG

21. Nguyễn Văn HOÀNG

22. Phạm Văn HOÀNG (hay đánh lộn)

23. Ðào Thanh HÙNG

24. Trương Ðức HÙNG

25. Dương Quang HUY (USA / AZ)

26. Ðặng Quốc HƯNG (Úc)

27. Nguyễn Văn KHANH (hoặc Vũ Hoàng Khanh ?)

28. Ðặng Quốc KHÁNH (anh của Ðặng Quốc Hưng, chết)

29.  Nguyễn Ðức KIÊN (con ông HT Nguyễn Ðức Hiếu, vào các lớp sau ?)

30. Chu Ngọc LÂM (VN)

31. Bùi Việt LONG (VN/Sài Gòn)

32. Lê Thành LONG (vào các lớp sau)

33. Nguyễn Hữu LƯỢNG (VN)

34. Trần Công LƯỢNG (hay Văn Lượng ?)

35. Nguyễn Văn MINH (hay Huỳnh Văn Minh ?)

36. Lê Trung NGỌC

37. Phạm Minh NGỌC

38. Phạm Công NGÂN (Chết)

39. Ðoàn Hữu PHƯỚC

40. Trần Văn PHƯỚC (vào các lớp sau)

41. Phùng Công PHƯỚC (Úc – vào các lớp sau)

42. Vũ Đình QUÂN

43. Ðoàn Tùng QUẾ

44. Nguyễn Văn SANG

45. Ðặng Ngọc SƠN

46. Cao Hồng TÂM

47. Phạm Đức TIẾN

48. Nguyễn Văn TÍNH (VN – Quảng Trị)

49. Nguyễn Văn TUẤT (SQ hải quân, chết sau 75)

50. Nguyễn Duy THÀNH (USA / SJ)

51. Nguyễn Văn THẮNG

52. Nguyễn TRỊNH (VN)

53. Trịnh TUẤN  (nghe ông Chương nói mất tích khi vượt biên)

54. Nguyễn Doãn TƯỞNG (USA / Holywood / vào các lớp sau)

55. Lê LIÊM

56. Vũ Quang VIỆT (USA / NY)

57. Ðặng Ðức VƯỢNG (qua năm Ðệ Ngũ thì theo gia đình đi Quy Nhơn)

58. Lê Công YẾN

59. Nguyễn Văn YÊM

LỚP A2 –Do Lê văn Chấn cung cấp :

1- Nguyễn Liên Á

2- Lê Hoàng ANH

3- Trần Cao ÁNH

4- Võ Thanh ÂN

5- Nguyễn Văn ÚT

6- Trần Văn BÌNH

7-Nguyễn Văn CHÂU

8-Nguyễn Bá CHU

9-Nguyễn Văn CHÚC

10-Nguyễn Bá CHUNG

11-Lê Quóc CUNG

12-Trương Văn CƯỜNG

13-Phạm Thế DŨNG

14-Quách Anh DƯƠNG

15-Đinh ĐẠI

16-Nguyễn Văn DŨNG

17-Lê Minh ĐỨC

18-Vũ Đức ĐĨNH

19-Nguyễn Văn ĐỨC A

20-Nguyễn Văn ĐỨC B

21-Trần Văn HÀ

22-Nhan Sơn HỒI

23-Đàm Quang HẢO

24-Đặng Văn HÓA

25-Nguyễn Duy HÒA

26-Nguyễn Viết HIỄN

27-Biện Ngọc HỒ

28-Tạ HỒNG

29-Dương Văn HÙNG

30-Hoàng Quốc HÙNG

31-Đổ Trọng HÙNG

32-Lý Công KHANH

33-Lê Tự KHÚC

34-Vũ Ngọc KY

35-Trần Minh LÂM

36-Mai Đức LỘC

37-Vưu Bữu LỘC

38-Trịnh Văn LÝ

39-Trần Đức MAI

40-Phạm Viết MINH

41-Nguyễn Trung MỘNG

42-Nguyễn Văn Ngà

43-Vỏ Hiếu NGHĨA

44-Ngô Thanh NHÀN (USA)

45-Nguyễn Văn ON

46-Nguyễn Văn PHI

47-Huỳnh Văn PHƯỚC

48-Trần Văn QUYẾT

49-Nguyễn Ngọc SƠN

50-Vũ Đức SƠN

51-Võ Văn TẮC

52-Võ Tồn TÂM

53-Hà Văn THÂN

54-Nguyễn Lập THÀNH

55-Võ Văn THÀNH

56-Nguyễn Xuân THÀNH

57-Đào Kim TIẾN

58-Huỳnh Trang TĨNH

59-Trác Hữu TUỆ

60-Nguyễn Văn TƯỜNG

61-Bùi Đức VIỆT

62-Nguyễn Thanh XUÂN

63-Trần Văn TUẤT

64-Vũ Thế NGỌC

65-Vũ Quang NGỌC

LỚP A3Do Đỗ Quang Khanh & Lê Văn Chấn cung cấp :

1- Phạm Ngọc ANH

2- Lê Hữu ÂN (USA)

3- Hoàng Thọ BA

4- Trần Thuận BÌNH

5- Trần Bửu CHÁNH

6- Nguyễn Anh CHÂU (VN / Bình Thạnh)

7- Lê Văn CHẤN (VN / Gò Vấp)

8- Lê Thượng CHÍ (USA)

9- Phạm Đình CHIẾN (VN)

10- Hoàng Minh CHIẾU (Úc)

11- Nguyễn Quỳnh CHƯƠNG

12- Đinh CƯỜNG

13- Phạm Vỹ DŨNG (USA)

14- Nguyễn Thanh ĐẠM

15- Đào Văn ĐÊ (VN / Gò Vấp)

16- Nguyễn Ngọc ĐIỂN (VN / Bình Dương)

17- Bùi Thanh ĐOÀN

18- Nguyễn Đức HÀ

19- Lê Mộng HẢI

20- Nguyễn Đức HÂN

21- Bùi Chí HIẾU (Chết)

22- Nguyễn Công HOẠCH

23- Lê Thanh HÙNG (USA)

24- Phạm Bá HÙNG

25- Trần Đình HỢI (người lai Ấn)

26- Giang Kim HƯƠNG (VN/ Bình Thạnh)

27- Đỗ Quang KHANH (Úc

28- Trần Văn KÝ (Ký đầu pan)

29- Nguyễn Ngọc LAI (Chết)

30- Nguyễn Văn LAN (USA)

31- Lương Văn LỢI (Tâm thần)

32- Lưu Văn MINH

33- Nguyễn Văn MINH

34- Vũ Văn MINH

35- Nguyễn Hữu NGHĨA (mất tích)

36- Đặng NGỌC

37- Nguyễn Trí NHẬT (VN / Thủ Đức)

38- Đặng Thành NGHIỆM

39- Trịnh Trọng OÁNH (USA)

40- Nghiêm Vĩnh PHONG (USA)

41- Vũ Đức PHÚ (USA / con thầy Vũ Đức Thịnh, Đệ Ngũ qua Mạc Đỉnh Chi)

42- Nguyễn Duy QUANG (Chết)

43- Ngô Viết QUYỀN (USA)

44- Giang Kim SƠN

45- Trần Thái SƠN (Nhật)

46- Trần Văn SỰ

47- Nguyễn Phú TÂM

48- Lê Văn TẦN (VN / Gò Vấp / tai biến)

49- Nguyễn Trọng THANH

50- Đỗ Đắc THÀNH (USA)

51- Trần Chiếm THẠNH

52- Bùi Văn THẾ

53- Đỗ Văn THỊU

54- Trương Minh THỌ (VN / Bình Thạnh)

55- Phạm Ngọc THỤ (USA / dạy nhảy)

56- Phạm Mạnh TIẾN

57- Nguyễn Năng TĨNH

58- Phạm Ngọc TOẢN (VN / Bình Thạnh)

59- Đỗ Quang TUẾ

60- Đồng Văn TUYẾN

61- Bùi Văn VIỆT (Canada)

62- Trần Công YÊN

63- Nguyễn Đức KIÊN (USA / con thầy HT Nguyễn Đức Hiếu, vào từ năm Đệ Ngũ)

64- Phan Quốc Việt (VN / Bình Thạnh, vào từ năm Đệ Ngũ)

LỚP A4 –Từ trang mạng cung cấp

1- Võ Văn ÁNH

2- Lê Kim BẠCH (VN / Quận 7)

3- Trần Gia BÌNH

4- Vũ Văn CẢNH

5- Lê Văn CHẤN (VN / Đệ Lục chuyển sang A3)

6- Võ Trung CHÁNH

7- Ngô Thụy CHƯƠNG

8- Hoàng Việt CƯỜNG

9- Lê Hùng CƯỜNG

10- Đặng Đình ĐÁN (USA)

11- Nguyễn Hiếu ĐỂ (USA)

12- Nguyễn Văn ĐỆ (USA)

13- Nguyễn Văn HẢN (USA)

14- Phạm Minh HOA (USA)

15- Mai Văn HIẾN

16- Đặng Ngọc HÙNG

17- Phạm Văn HÙNG

18- Hoàng Quốc HÙNG

19- Phan Quốc HƯNG

20- Bùi Thế HIỀN (VN)

21- Lữ Văn KHÁNG (USA)

22- Đặng Văn LẮM (USA)

23- Đoàn Văn LẬP (Úc)

24- Nguyễn Thượng LỆNH (Chết)

25- Phạm Ngọc LỢI

26- Vũ Thế MINH

27- Đoàn Trọng NHA (USA)

28- Nguyễn Thanh NHÀN

29- Hoàng Quang NHUẬN

30- Mai Văn PHÓ

31- Nguyễn Văn PHỔ

32- Trần Truy PHONG (USA)

33- Nguyễn PHƯỚC

34- Phùng Công PHƯỚC (Úc)

35- Mai Thế SƠN (USA)

36- Nguyễn Mai SƠN

37- Phạm Tấn TÀI

38- Nguyễn Văn TẤN

39- Nguyễn Trọng THẮNG

40- Vũ Ngô THANH

41- Nguyễn Văn THÀNH

42- Đinh Văn THI (Úc)

43- Nguyễn Văn THU (USA / Thu Cao)

44- Nguyễn Trọng THU (USA / Thu Lò Heo)

45- Hà Văn TIẾU (VN / Thủ Đức)

46- Vũ Đình TÚ (Pháp)

47- Lê Văn TỪ

48- Nguyễn Văn TÙNG

49- Ngô Bồi TỴ

50- Trịnh Ngọc VĨNH

51- Hoàng VỜI

52- Đổ Ngọc VỢI

53- Huỳnh Văn YÊN (USA / tạm trú VN)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: